ม.พะเยา จัดกิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 “

แชร์ข่าวพะเยา

วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 มหาวิทยาลัยพะเยา กิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564 “เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา โดยกิจกรรม เทิดพระเกียรติครั้งนี้ จัดแสดงพร้อมกันทุกมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

โดยการจัดกิจกรรม “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ 5 ธันวาคม 2564” ในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยผู้บริหาร บุคลากร นิสิต นักเรียน และจิตอาสาพระราชทาน ได้มาร่วมรับชมกันอย่างพร้อมเพรียง ต่างน้อมจิตตั้งมั่นเพื่อร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ ตลอดระยะเวลา 70 ปี ที่ทรงครองสิริราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่ 9 แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร

          ก่อนเริ่มการแสดงดนตรีเทิดพระเกียรติ ผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ร่วมขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จากนั้น มีการแสดงโหมโรง “บทเพลงแห่งสำนึกรำลึกองค์ภูมิพล” จินตลีลาประกอบเพลง “แผ่นดินของเรา” โดย นักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา การขับร้องและบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ รับชมวีดิทัศน์ “รำลึกรอยพระบาทยาตรา ธ เสด็จเมืองพะเยา” และการแสดงรวมใจมหาวิทยาลัยพะเยา เทิดไท้องค์ราชัน “ประทีปทองส่องหล้า สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ” ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขับร้องเพลงทูลเกล้าฯ ถวาย “รักในดวงใจนิรันดร์” จุดเทียน พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี กิจกรรมจัด ณ สนามกีฬา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา