สำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน สำนักงานสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี

แชร์ข่าวพะเยา

                 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562 นายศักดิ์ชัย  โชติมานนท์   ปลัดจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยพันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  พร้อมด้วยผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่  สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้ร่วมกัน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  โดยสำนักงานสลาก กินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จัดขึ้น ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ในกิจกรรมตรวจสุขภาพ และจัดเลี้ยงอาหารกลางวันนักเรียน สำนักงานสลากสลากกินแบ่งรัฐบาลร่วมกับสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี   โดยมีสื่อมวลชนจากส่วนกลาง และในพื้นที่   ให้ความสนใจทำข่าวประชาสัมพันธ์เป็นจำนวนมาก

นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมการตรวจสุขภาพฟรีแก่  เด็กออทิสติก และเด็กพิการที่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา  โดยแพทย์จากสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี โอกาสนี้ ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ได้เป็นประธานมอบเงินเพื่อสนับสนุน  ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา ในโครงการพัฒนาห้องกิจกรรมบำบัด อีกจำนวน 300,000 บาทด้วย  ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวที่จัดขึ้นในวันนี้ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จัดขึ้นในพื้นที่จังหวัดพะเยา  ในโอกาสที่ สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล  ได้มีการจัด การออกสลากสัญจร ที่  จังหวัดพะเยา คือ วันที่ 1 ธันวาคม 2562   ณ  ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

พันตำรวจเอกบุญส่ง จันทรีศรี ผู้อำนวยการสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล    กล่าวว่า  การจัดกิจกรรมที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ในวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดี ในการสนับสนุนสังคม จากการที่พี่น้องประชาชน ได้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไปแล้ว  ถึงจะแม้ไม่ถูกรางวัล เงินที่ซื้อก็ไม่ได้ไปไหน ก็กลับมาส่งเสริมสนับสนุนสู่พี่น้องประชาชนในท้องถิ่น   กลับมาดูแลสังคมในพื้นที่ของท่านเอง   ซึ่งวันนี้ก็มีการบริการตรวจสุขภาพ เลี้ยงอาหารน้องๆ การมอบเงินสนับสนุนศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพะเยา   ตามสโลแกน ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ว่า “ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม.

                     


แชร์ข่าวพะเยา