ซ่อมแซมถนน

แชร์ข่าวพะเยา

ผู้ใหญ่บ้านโป่งขาม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกันซ่อมแซมถนนสายพระธาตุโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา

นายฉลอง โตปินใจ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่10  บ้านโป่งขาม ตำบลบ้านต๊ำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยามอบหมายให้นายประวิทย์ สายปิง  นายสมาน พุ่มไม้ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านร่วมกับเจ้าอาวาสวัดพระธาตุโป่งขาม ซ่อมแซมถนนสายพระธาตุโป่งขามไปยังหมู่ที่16 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา ซึ่ง เป็นหลุมเป็นบ่อ  เพื่อให้ประชาชนสัญจรไปมาได้สะดวกปลอดภัยจากอุบัติเหตุ


แชร์ข่าวพะเยา