เทศบาลบ้านต๋อม เตรียมปรับปรุงภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลบ้านต๋อม เตรียมปรับปรุงพัฒนาภูมิทัศน์ แหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สวนสาธารณะหาดอิงกว๊านบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันจันทร์ ที่ 13 ธันวาคม 2564 นายศุภชาติ  สันกว๊าน นายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อม พร้อมคณะผู้บริหาร สำรวจพื้นที่สวนสาธารณะหาดอิงกว๊านบ้านสันหนองเหนียว หมู่ที่ 3 เพื่อวางแผนปรับปรุงพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของตำบล รวมทั้งพัฒนาเป็นตลาดต้นไม้และถนนคนเดิน กว๊านพะเยาฝั่งตะวันตก เพื่อดึงดูดเเละส่งเสริมการท่องเที่ยวในชุมชนเเละเป็นกระตุ้นเศรษฐกิจ ส่งเสริมอาชีพส่งเสริมรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน


แชร์ข่าวพะเยา