อ.แม่ใจ เปิดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานการเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่แคนตาลูป หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันอังคารที่ 14 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ประจำปี 2564 โดยมีกิจกรรมย่อย และบริหารจัดการถ่ายทอดความรู้ แปลงใหญ่แคนตาลูป พร้อมทั้งได้กล่าวพบปะและให้คำแนะนำแก่ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม และส่งเสริมโครงการดังกล่าวให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการจัดทำแผนการผลิต เพื่อลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต และพัฒนาคุณภาพให้ได้มาตรฐาน เพื่อเป็นต้นแบบให้กับอำเภอแม่ใจในด้านของการส่งเสริมอาชีพ ต่อไป ณ ที่ทำการกลุ่มแปลงใหญ่แคนตาลูป หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ตำบลศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา