คณะอนุกรรมการ ติดตามการบริหารจัดการน้ำจ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

คณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ติดตามการบริหารจัดการน้ำ จ.พะเยา

     วันที่ 15 ธันวาคม 2564  พลเอก กู้เกียรติ  ศรีนาคา  ประธานคณะอนุกรรมการ บริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ พร้อมคณะได้เดินทางมาจังหวัดพะเยา ที่บริเวณอาคารเอนกประสงค์บ้างสาง ต.บ้านสาง องเมืองพะเยา เพื่อร่วมประชุมกับหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง  โดยมีนายพินิจ  แก้วจิตคงทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อรับฟังบรรยายสรุป ตรวจความก้าวหน้าโครงการตามแผนพัฒนากว๊านพะเยา และลงพื้นที่ก่อสร้างของกรมชลประทานที่ได้รับงบประมาณ ปี 2564

   จากนั้นเดินทางไปที่สำนักงานประปา สาขาพะเยา ติดตามด้านน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค  ตามข้อสั่งการขอรองนายกรัฐมนตรี (พลเอกประวิตร  วงษ์สุวรรณ) ก่อนจะเดินทางหนองเล็งทราย อ.แม่ใจ เยี่ยมชมโครงการขุดลอกหนองเล็งทราย  ระยะที่ 3 รับฟังบรรยายสรุป จากนายอำเภอแม่ใจ และตรวจความก้าวหน้าโครงการ ดูการทำงานขุกลอกหนองเล็งทราย และฝายพับได้ ของโครงการชลประทานพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา