ขอเชิญร่วมบริจาค โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 16

แชร์ข่าวพะเยา

    โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 16  ณ โรงเรียนเจริญใจตำบล ศรีถ้อย อำเภอ แม่ใจ พะเยา

วันที่ 22 มกราคม 2565

              ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา ร่วมกับชมรมผู้สื่อข่าวจังหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ชมรมคนรู้ใจจังหวัดพะเยา  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพะเยา สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ชมรมรัฐวิสาหกิจ​จังหวัด​พะเยา ชมรมวิทยุภาคธุรกิจจังหวัดพะเยา ธนาคารออมสินจังหวัดพะเยา ได้จัด “โครงการต้านภัยหนาวเพื่อน้องครั้งที่ 16 ” ให้แก่เด็กนักเรียนยากจนและด้อยโอกาส ที่โรงเรียนเจริญใจตำบล ศรีถ้อย อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา จำนวนนักเรียน 47 คน ยังขาดเสื้อกันหนาว  ผ้าห่ม อุปกรณ์การเรียนการสอน อุปกรณ์กีฬา และเครื่องอุปโภค ซึ่งจะทำการมอบในวันที่ 22 มกราคม 2565  จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านร่วมบริจาค  ผ้าห่ม    เสื้อกันหนาว   อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และ เครื่องอุปโภค บริโภค ในโครงการนี้ 

                  บริจาคได้ที่ สถานีวิทยุเสียงบุษราคัม 89.25 MHz. 392 หมู่ 14 ตำบลบ้านต๋อม  อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000โ ทรฯ 081-9513724  / 054-480854

            ชมรมอุ่นไอรักฮักพะเยา  ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา บัญชีออมทรัพย์ เลขที่  9803418629


แชร์ข่าวพะเยา