อำเภอแม่ใจ ประชุมวางแผนการจำหน่ายผลผลิตเมล่อนแคนตาลูป

แชร์ข่าวพะเยา

 นายอำเภอแม่ใจร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประชาสัมพันธ์และวางแผนกำหนดแนวทางการกระจายผลผลิตเมล่อนของแปลงใหญ่แคนตาลูป ในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่แคนตาลูป หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา

วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ.2564 เวลา 10.00 น.นายพีรัช จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ พร้อมด้วย นายกมลหทัย ดำรงวิทยา ส.อบจ. อำเภอแม่ใจ เขต 2 และ นายภูเบส วิสูตรสุวรรณ์ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ่งเป็นตัวแทนของ นายอัครา พรหมเผ่า นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โดยมีส่วนราชการและผู้กอบประการ เข้าร่วมได้แก่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพะเยา สำนักงานเกษตรอำเภอแม่ใจ และผู้แทนจากท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ สาขา พะเยา Tesco Lotus – เทสโก้ โลตัส สาขาพะเยา  Makro สาขาพะเยา เพื่อประชาสัมพันธ์และวางแผนกำหนดแนวทางการกระจายผลผลิตเมล่อนของแปลงใหญ่แคนตาลูปในโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด โดยคาดว่าผลผลิตจะเริ่มออกพร้อมจำหน่าย ในวันที่ 25 ธันวาคม 2564 นี้ ณ ที่ทำการแปลงใหญ่แคนตาลูป หมู่ที่ 8 บ้านท่าต้นหาด ต.ศรีถ้อย อ.แม่ใจ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา