มอบเรือหัวนกยูง 12 ฝีพายส่งเสริมท่องเที่ยวหนองเล็งทราย

แชร์ข่าวพะเยา

     ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ มอบเรือพายหัวหางนกยูง 12 ฝีพาย จำนวน 7 ลำ มอบให้กับอำเภอแม่ใจ เพื่อเป็นการสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งถือเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดพะเยา ที่ได้รับการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา

   วันที่17ธันวาคม2564 ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ส.ส.พะเยาเขต 1 และเลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ เข้าร่วมพิธีบวงสรวง และส่งมอบเรือพายหัวหางนกยูง 12 ฝีพาย ให้กับนายอำเภอแม่ใจ และชาวบ้านในพื้นที่ หลังร้อยเอกธรรมนัส ได้ผลักดันให้มีการพัฒนาหนองเล็งทรายจนมีความสวยงาม จึงได้มอบเรือพาย ดังกล่าวจำนวน 7 ลำ มูลค่ากว่า 700,000 บาท ให้กับพื้นที่และชุมชนเพื่อใช้ในการส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬา บริเวณหนองเล็งทราย ซึ่งถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพะเยา ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ และที่ผ่านมาได้รับการพัฒนาโดยการขุดลอกพื้นที่กักเก็บน้ำและปรับปรุงภูมิทัศน์หลายจุด ในพื้นที่ประมาณ 5,000 ไร่ ซึ่งขณะนี้พื้นที่บางส่วนสามารถที่จะดำเนินการพัฒนาให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว จึงได้มีการนำเรือดังกล่าวส่งมอบให้กับพื้นที่ เพื่อใช้ในการพัฒนาการท่องเที่ยว โดยใช้สัญลักษณ์เป็นเรือหัวหางนกยูง ซึ่งถือเป็นสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของจังหวัดพะเยา โดยคาดว่าบริเวณสถานที่ดังกล่าวนั้นจะมีกิจกรรมท่องเที่ยวหลากหลายไว้ต้อนรับให้กับนักท่องเที่ยว ซึ่งปัจจุบันนี้ก็ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวกันอย่างต่อเนื่อง หลังจากมีการพัฒนาใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้ว

      สำหรับหนองเล็งทรายดังกล่าวนั้น มีพื้นที่ประมาณ 5,000 กว่าไร่ โดยมีสถานที่ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ การท่องเที่ยวหลากหลายและถือเป็นต้นกำเนิดแม่น้ำอิง แม่น้ำที่สำคัญของจังหวัดพะเยาที่ไหลลงสู่กว๊านพะเยา ขณะนี้ได้มีโครงการขุดลอกและปรับปรุงภูมิทัศน์เป็นที่สวยงามและเริ่มมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องแล้วในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้


แชร์ข่าวพะเยา