ตรวจเยี่ยมบ่อสิบสอง ต้อนรับนักท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อม ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยว ป่าหินบ่อสิบสองผาหัวเรือ ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่17ธันวาคม 2564 นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศบาลบาลตำบลบ้านต๋อมและทีมงาน ได้ขึ้นตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวป่านันทนาการป่าหินบ่อสิบสองผาหัวเรือและร่วมกันวางแผนพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวร่วมกับ ผู้อำนวยการ ถวิลย์ จันธิยศ ป่าไม้จังหวัดและตัวแทนชุมชน นายโกสินทร์ ศรีบรรเทา ผู้ใหญ่บ้าน ม16 บ้านเกษตรพัฒนา ต.บ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา