ขอเชิญชวน บริจาคโลหิต

แชร์ข่าวพะเยา

ขอเชิญชวนบริจาคโลหิต ภายในงานพบกับผ้าลายขอพระราชทานและร้านค้า OTOP  แพรวรุ่งผ้าฝ้าย สมรไข่เค็ม ผ้าทอบ้านฮวก จินจินสไตล์ ผ้าปักชาวเขา น้ำพริกแม่จันทร์ฝน แหนมปลานิล กลุ่มทอผ้าบ้านฝั่งแวน เชียงคำ ภัญญานีผ้าพื้นเมือง ในวันจันทร์ ที่ 20 ธันวาคม 2564 เวลา 09:00 น. ณ. ศาลาประชาคม จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา