สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ

แชร์ข่าวพะเยา

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา ร่วมวางพวงหรีดเคารพศพ คุณแม่ประกายแก้ว  คำปินไชย ณ วัดแม่ต๋ำป่าลานคำ อ.เมือง จ.พะเยา

วันที่ 18 ธันวาคม 2564 เวลา 13.00 น นายสมควร หงส์ทอง  นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ช่วยเหลือเพื่อนครูพะเยา (ช.พ.พ.)พร้อมคณะกรรมการที่ปรึกษา  คณะกรรมการและสมาชิกสมาคมฯร่วมวางหรีดเคารพศพคุณแม่ประกายแก้ว  คำปินไชย ณ วัดแม่ต๋ำป่าลานคำ อ.เมือง จ.พะเยา


แชร์ข่าวพะเยา