โรงพยาบาลพะเยา ร่วมกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ในโครงการพะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีมบุคลากรสาธารณสุขพะเยา ร่วมกิจกรรม รับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ ในโครงการพะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราชบรมนาถบพิตร ซึ่ง ศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดพะเยา ร่วมกับ เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดขึ้น  เพื่อสร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้มีจิตอาสาช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ และเพื่อรองรับการเกิดอบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2565 และสำรองโลหิตไว้สำหรับผู้ป่วยที่ต้องการโลหิต  ผู้มีจิตศรัทธาที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคโลหิตวันนี้ ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 มาอย่างน้อย 1 เข็ม เว้นระยะห่างหลังการฉีดวัคซีน 2 สัปดาห์  และผู้บริจาคโลหิตทุกท่านจะได้รับของที่ระลึก จากเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำทีม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ให้บริการตรวจคัดกรอง ตรวจหาความเข้มข้นของเลือด กรุ๊ปเลือดผู้บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะเหมือนเป็นการต่อชีวิตให้แก่เพื่อนมนุษย์เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล โดย นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา

ทั้งนี้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ส่งผลต่อการเกิดภาวะโลหิตขาดแคลนทั่วประเทศ ประกอบกับวันที่ 5 ธันวาคม เป็นวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ผู้เป็นที่รัก เทิดทูน และเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ และพระองค์ทรงสนับสนุนส่งเสริมงานด้านบริการโลหิตอย่างต่อเนื่อง พร้อมการพัฒนาในทุกด้านเกี่ยวกับงานด้านบริการโลหิต เพื่อช่วยเหลือชีวิตผู้ป่วย ที่ต้องการโลหิตเพื่อการรักษาพยาบาล


แชร์ข่าวพะเยา