ตักบาตรขัวฮอมบุญรับท่องเที่ยว

แชร์ข่าวพะเยา

วัดดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา เปิดขัวฮอมบุญ พร้อมตักบาตรขัวบุญ เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว ทางวัฒนธรรม โดยจัดสร้างขัวฮอมบุญ หรือสะพานไม้ระยะทางประมาณ 100 เมตร เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวพักผ่อนภายในบริเวณวัด

      ชาวบ้านจำนวนมากในพื้นที่บ้านดงบุญนาค ตำบลบ้านเหล่า อำเภอแม่ใจ จังหวัดพะเยา และนักท่องเที่ยว ต่างเข้าร่วมกิจกรรมตักบาตรขัวฮอมบุญ ที่วัดดงบุญนาคร่วมกับชาวบ้านในพื้นที่หมู่ที่ 7 จัดสร้างขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ให้กับชุมชนในพื้นที่ โดยทางวัดดงบุญนาค ซึ่งถือเป็นวัดที่มีความเก่าแก่และมีบรรยากาศที่ร่มรื่นและเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปหินทรายปรางมารวิชัย ฝีมือช่างหลวง ที่มีขนาดใหญ่ และมีความเก่าแก่ สมบุรณ์ที่สุด 1 ใน 3 ของจังหวัดพะเยา อายุมากกว่า 800 ปี

ทางชุมชนจึงได้ร่วมกันก่อสร้างสะพานไม้ หรือขัวฮอมบุญ ที่มีความยาวกว่า 100 เมตร คดเคี้ยวไปตามสระน้ำ เพื่อให้นักท่องเที่ยวและพุทธศาสนิกชนที่เดินทางมาทำบุญภายในบริเวณวัดได้พักผ่อนและท่องเที่ยวท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงาม


แชร์ข่าวพะเยา