NT พะเยา ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานบุคลากรท้องถิ่นในโครงการ Smart Kid Code

แชร์ข่าวพะเยา

NT พะเยาร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ  ในหัวข้อโครงการ “Smart Kid Code”  ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองพะเยา

วันที่ 21 ธันวาคม 2564 บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)  จังหวัดพะเยา       ว่าที่ร้อยตรี สกุลชาย นาคสัจ โทรศัพท์จังหวัดพะเยา พร้อมคณะทำงาน  ร่วมกับ มหาวิทยาลัยพะเยา,เทศบาลเมืองพะเยา ให้การต้อนรับ  คณะศึกษาดูงาน จากสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นทั่วประเทศ  จำนวน 50 ท่าน ในรูปแบบการบรรยาย และจัดบูธนิทรรศการ    ในหัวข้อโครงการ “Smart Kid Code”  ณ.หอประชุมเทศบาลเมืองพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา