จ.พะเยา ประชุมแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

     วันที่ 21 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ฤทธิ์  สลักคํา  ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา  ได้มอบหมายให้นายเทวา  ปัญญาบุญ  ปลัดจังหวัดพะเยาเป็นประธานประชุมแผนบูรณาการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พ.ศ 2565 จังหวัดพะเยาระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565  ที่ห้องประชุมชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดพะเยา  โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม  โดยแนวทางการดำเนินการ การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ปี 2565 นี้  มีแนวทางดำเนินการดังนี้คือ ช่วงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ระหว่างวันที่ 1 ถึง 21 ธันวาคม  2564   ช่วงดำเนินการแบ่งออกเป็น 3 ช่วงดังนี้

      ช่วงก่อนควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 22-28 ธันวาคม 2564 ช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2564 ถึง 4 มกราคม 2565  คุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 5 ถึง 11 มกราคม  2565  โดยมีหัวข้อหลักในการรณรงค์คือ “ชีวิตวิถีใหม่  ขับขี่อย่างปลอดภัย และอุบัติเหตุ”   มีเป้าหมายดำเนินการในภาพรวมคือเพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจ กับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลจากอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565   โดยมีการตั้งเป้าลด การเกิดอุบัติเหตุ  จำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 เมื่อเทียบกับสถิติในช่วงเทศกาลปีใหม่เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง  รวมถึงมาตรการต่างๆ ทั้งลดความเสี่ยงในระดับพื้นที่ มาตรการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนน  โดยเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ในลักษณะยึดพื้นที่เป็นตัวตั้งประกอบด้วย 5 ประการดังนี้  มาตรการด้านการบริหารจัดการ   มาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านถนนและสภาพแวดล้อมมาตรการด้านลดปัจจัยเสี่ยงด้านยานพาหนะ  มาตรการด้านผู้ใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย   และมาตรการด้านการช่วยเหลือหลังเกิดอุบัติเหตุ


แชร์ข่าวพะเยา