บวงสรวงพระธาตุโป่งเกลือศักดิ์สิทธิ์ 1 ในนักบุญล้านนาปฎิสังขรณ์

แชร์ข่าวพะเยา

ชาวบ้านในพื้นที่จังหวัดพะเยา และชาวบ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ร่วมจัดพิธีบวงสรวงและเจริญพุทธมนต์พระธาตุโป่งเกลือ พระธาตุเก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีอายุหลายร้อยปี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์พระธาตุที่ครูบาเจ้าศรีวิชัย ได้เข้าทำการบูรณะปฏิสังขรณ์เมื่อปีพุทธศักราชที่ 2465 และเป็นพระธาตุที่มีความสวยงามตั้งเด่นสง่า บริเวณบนยอดเขา ซึ่งมีทิวทัศน์ที่สวยงาม

     วันที่24ธันวาคม2564พุทธศาสนิกชนในพื้นที่จังหวัดพะเยา และชาวบ้านในพื้นที่บ้านโป่งเกลือ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา จำนวนมาก ต่างเข้าร่วมพิธีบวงสรวงองค์พระธาตุแบบพิธีพราหมณ์รวมทั้งพิธีเจริญพุทธมนต์ต่อองค์พระธาตุในพิธีการทางพุทธศาสนา ซึ่งพระธาตุโป่งเกลือดังกล่าวนั้น ถือว่าเป็นพระธาตุเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ รวมทั้งเป็นที่เคารพนับถือของชาวจังหวัดพะเยา และจังหวัดใกล้เคียง โดยองค์พระธาตุโป่งเกลือ เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยเลี้ยว ในพื้นที่หมู่ที่  9 ตำบลแม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา และเป็นองค์พระธาตุที่มีความสวยงามตั้งเด่นสง่าอยู่บนเขารายล้อมด้วยต้นลีลาวดีที่มีอายุนับ 100 ปี โดยบริเวณด้านล่างองค์พระธาตุ จะเป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย ที่มีขนาดเท่าตัวจริง ตั้งเด่นบริเวณด้านล่างขององค์พระธาตุ

     โดยประวัติวัดพระธาตุโปงเกลือ เป็นพระธาตุที่ตั้งอยู่บนดอยเลี้ยว เป็นโบราณสถานที่เก่าแก่  มีรอยพระพุทธบาทสลัก บนแผ่นหิน ที่เป็นสักการะบูชา ถูกสร้างขึ้นในสมัยไดไม่มีหลักฐานชัดเจน จนในปี พ.ศ.2465 ท่านครูบาศรีวิชัย ได้บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานแห่งนี้ พร้อมด้วยครูบาแก้ว ค้นธวังโส ผู้ติดดามอุปัฏฐาก ได้จาริกมาที่พระธาตุโป่งเกลือ จึงได้ร่วมกับชาวบ้าน ในตำบลแม่ปืม จัดสร้างบูรณะพระธาตุโป่งเกลือและวิหารวัดพระธาตุโป่งเกลือ ถือเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ ตามความเชื่อของบูรพาจารย์เจ้า ปัจจุบันเทศบาลตำบลแม่ปืม ได้บรรจุพระธาตุโป่งเกลือ เป็นแหล่งมรดกวัฒนธรรมประจำท้องถิ่น เพื่อศึกษาหาความรู้ทางด้านวัฒนธรรม และเป็นแหล่งท่องเที่ยวประจำตำบลแม่ปืมต่อไป


แชร์ข่าวพะเยา