จ.พะเยา จัดการแข่งขัน กีฬาเรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2564

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่  24 ธันวาคม2564  นายชุติเดช  มีจันทร์  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเรือยาวสากลชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564   โดยสมาคมเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับจังหวัดพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น  ที่  กว๊านพะเยา ระหว่างวันที่ 24 – 25 ธันวาคม 2564    เพื่อเป็นการสร้างสุขภาพความสามัคคี  และสร้างโอกาสให้แก่เยาวชนในการพัฒนาเป็นนักกีฬาทีมชาติ พัฒนานักกีฬาเรือพายสู่ความเป็นเลิศระดับโลก สร้างชื่อเสียงและความภาคภูมิใจให้แก่คนไทยทั้งประเทศ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี และความสำคัญความปรองดองของคนในสังคม และจัดกิจกรรมกีฬาเรือพายให้เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมกีฬาและการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจของจังหวัดและประเทศด้วย

            สำหรับประเภทการแข่งขัน  เป็นเรือยาว 20  ฝีพาย จำนวน 4 ประเภท ในระยะ 500 เมตร และระยะ 200  เมตร ดังนี้   ประเภทเรือยาวสากล  20 ฝีพาย รุ่นทั่วไปชาย จำนวน 9 ทีม   ประเภทเรือยาวสากล 20 ฝีพาย รุ่นทั่วไปหญิง จำนวน 7 ทีม   ประเภทเรือยาวสากล 20  ฝีพาย รุ่นเยาวชนผสม จำนวน 6 ทีม   และประเภทเรือยาวสากล  20  ฝีพาย ท้องถิ่น จำนวน 4  ทีม  รวมนักกีฬาและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 674  คน

              นอกจากนี้ภายในงานแข่งขันกีฬาเรือพายดังกล่าว สมาคมกีฬาว่าวไทยได้มีการจัดนิทรรศการว่าวไทย ตั้งแต่วันที่ 20 – 25 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณงานแข่งขันกีฬาเรือยาวชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี 2564 ด้วย โดยมีการจัดกิจกรรมสอนให้นักเรียนทำว่าว  จนจบการแข่งขันฯ


แชร์ข่าวพะเยา