มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ มอบสิ่งของพระราชทานแก่ประชาชนในพื้นที่ จ.พะเยา

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่ 25 ธันวาคม2564   ที่ หอประชุมเทศบาลตำบลปง อำภอปง จังหวัดพะเยา  นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ในฐานะประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ประจำจังหวัดพะเยา    เป็นประธานในพิธี มอบสิ่งของพระราชทานผ้าห่มกันหนาว และยาสามัญประจำบ้าน ให้แก่ราษฎร ที่ประสบความเดือดร้อนจากสภาพอากาศหนาวเย็น ในพื้นที่อำเภอปง  จำนวน 800  ชุด  อำเภอจุน จำนวน 400 ชุด  อำเภอภูกามยาว จำนวน  400 ชุด และอำเภอดอกคำใต้ จำนวน 400  ชุด รวมจำนวนทั้งสิ้น  2,000 ชุด โดยมีนายอำเภอ และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดพะเยาร่วมมอบสิ่งของพระราชทานในครั้งนี้

     พื้นที่จังหวัดพะเยาในห้วงฤดูหนาวตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.2565  จังหวัดพะเยามีสภาพอากาศหนาวเย็น  โดยมีอุณหภูมิต่ำสุดวัดได้ที่ 11 องศาเซลเชียส  ถึง 22 องศาเซลเชียส  จังหวัดพะเยาได้สำรวจครัวเรือนที่ขาดแคลน  และมีความต้องการเครื่องกันหนาว โดยเฉพาะเด็ก คนชรา ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส ผู้มีรายได้น้อย ทั้ง  9 อำเภอ มีความต้องการเครื่องกันหนาวทั้งสิ้น 87,500  ชิ้น การที่การที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้มามอบสิ่งของพระราชทาน แก่ผู้ประสบภัยหนาวในครั้งนี้  ถือว่าได้นำความอบอุ่นมามอบให้กับพ่อแม่พี่น้อง ที่ได้รับผลกระทบจากสภาพอากาศที่หนาวเย็นเป็นอย่างมาก  ซึ่งพสกนิกรชาว  พะเยาต่างรู้สึกสำนึก ในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นล้นพ้น 


แชร์ข่าวพะเยา