สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ณ. บ้านห้วยลึก หมู่ที่  6 ต. บ้านตุ่น  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

  วันที่ 24 ธันวาคม 2564 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) นำโดย นายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ปฏิบัติงาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ บ้านห้วยลึก หมู่ที่  6 ต. บ้านตุ่น  อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา จากนั้นเจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพะเยา ร่วมกันทำเสวียนไม้ไผ่ เก็บเศษใบไม้ ลดการเผา ช่วยแก้ปัญหามลพิษในอากาศ สถานการณ์โดยทั่วไปปกติ ไม่มีไฟไหม้ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา