บุคลากรการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนให้กลุ่ม 608 และผู้ป่วยติดเตียง ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นายแพทย์ชวชัย พงษพนัศ นายแพทย์ชำนาญการ (หัวหน้ากลุ่มงานเวชกรรมสังคม) นำทีม แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลพะเยา ลงพื้นที่เชิงรุก ในชุมชนตำบลจำป่าหวาย ฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 1 จำนวน 306 ราย ฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 2 จำนวน  13 ราย  และฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 3 จำนวน 87 ราย รวมทั้งหมด 406 ราย (ในจำนวนนี้เป็นการฉีดในกลุ่มติดบ้านติดเตียง 50 ราย) เมื่อจำแนกตามกลุ่มเป้าหมายฉีดวัคซีน Pz เข็มที่ 1 ทั้งหมด 306 ราย พบว่า เป็นกลุ่มผู้สูงอายุ จำนวน 158 ราย (51.6%ของเข็ม1วันนี้ )กลุ่มประชาชนทั่วไป จำนวน 145 ราย (47.4% ของเข็ม 1 วันนี้) กลุ่มนักเรียน 12-18 ปี จำนวน 3 ราย (0.98% ของเข็ม 1 วันนี้)

โดยฉีดวัคซีไฟเซอร์เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 ให้กลุ่มบุคคลดังกล่าว ท่ามกลางความดีใจของผู้มาใช้บริการในครั้งนี้โดยไม่ต้องเดินทางไปฉีดวัคซีน ที่โรงพยาบาล ที่สำคัญวันนี้ส่วนใหญ่บุคคลที่ฉีดวัคซีนนั้นเป็นกลุ่มผู้สูงอายุที่นั่งรถเข็น และป่วยติดเตียง ในวันนี้ไม่พบผู้มีอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าจะฉีดวัคซีนไปแล้วประชาชนก็ยังต้องปฏิบัติตนตามมาตรการการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังและต่อเนื่อง เช่น การสวมหน้ากากอนามัย การล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล และหลีกเลี่ยงอยู่ในพื้นที่แออัด D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา