โรงพยาบาลพะเยา จัดกิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา มอบหมายให้ นางเกหลั่น ประเสริฐฐิติพงษ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ร่วมกิจกรรม พัฒนาองค์ความรู้ด้านส่งเสริมสุขภาพในผู้สูงอายุ เพื่อให้ลดโอกาสหกล้มของผู้สูงอายุ พื้นที่ ตำบลแม่ใส  มีผู้ร่วมกิจกรรมได้แก่ ผู้สูงอายุในพื้นที่ จำนวน 45 คน จัดโดย ศูนย์อนามัยที่ 1 ร่วมกับ โรงพยาบาลพะเยา และ สำนักงานสาธารณสุขพะเยา ณ ศูนย์ฮอมฮักชุมชนตำบลแม่ใส อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา