เหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา จัดโครงการพะเยา รวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพในหลวงรัชกาลที่ 9 5 ธันวาคม 2562

แชร์ข่าวพะเยา

                       วันที่ 2 ธ.ค.62  นายวุฒิชัย เสาวโกมุท รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพะเยารวมน้ำใจ บริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 5 ธันวาคม 2562 ณ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา ซึ่งคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพะเยา ร่วมกับโรงพยาบาลพะเยา โรงพะเยาบาลเชียงคำ โรงพยาบาลดอกคำใต้ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดขึ้น เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ โดยการจัดการรับบริจาคโลหิต รวมถึงดวงตา และอวัยวะ ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

                    โดยบรรยากาศการบริจาคโลหิตฯ  มีข้าราชการ ทหาร ตำรวจ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน สมาคม มูลนิธิ นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า และประชาชนทั่วไป เข้าร่วมบริจาคโลหิต รวมถึงดวงตา และอวัยวะกันเป็นจำนวนมาก

                     ทั้งนี้ ปัจจุบันการบริจาคโลหิตในจังหวัดพะเยาลดลง มีโลหิตไม่เพียงพอต่อการรักษาคนป่วย โดยปีนี้ทางคณะกรรมการเหล่าชาดจังหวัดพะเยา   ได้อำนวยความสะดวกการให้บริการแก่ผู้มาบริจาคโลหิตรวดเร็วมากยิ่งขึ้น โดยภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค การตรวจสุขภาพ จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งยังมีของที่ระลึกมอบให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตและจัดโรงทานบริการอาหารในครั้งนี้ด้วย…


แชร์ข่าวพะเยา