จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มสอง สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซเนก้า ครบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์ศุภชัย บุญอำพันธ์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา โดย นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และคณะผู้บริหารให้การต้อนรับ และในวันนี้ นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ เข้ารับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 3  Moderna โดยเข็มที่ 1 และ 2 รับวัคซีน Aatrazeneca ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด – 19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซเนก้า ครบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  ที่ประสงค์รับวัคซีน ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จำนวน 19 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 440 ราย Booster เข็มที่ 3 จำนวน 1206 ราย  และ Booster เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณะสุข จำนวน 180 ราย  วัคซีนโมเดอร์นา เข็มที่ 2 จำนวน70 ราย Booster เข็มที่ 3 จำนวน 330 ราย และ Booster เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณสุข จำนวน 10 ราย และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 2 จำนวน 9 ราย  Booster เข็มที่ 3 จำนวน 11 ราย  และ Booster เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณะสุข จำนวน 16 ราย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 2291 ราย  ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “ วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง ” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา