จ.พะเยาโควิด 19 ระบาดอีกระลอกหลังพบคลัสเต้อร์โรงเรียนเอกชน

แชร์ข่าวพะเยา

วันที่27ธันวาคม2564สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มต่อเนื่อง หลังพบครัสเต้อร์ครูนักเรียนผู้ปกครองโรงเรียนเอกชนในพื้นที่อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา รวมทั้งทหารใหม่ โดยวันนี้จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 13 ราย ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด ในจำนวนนี้ 9 ราย เป็นกลุ่มคลัสเตอร์เดิม ครู-นักเรียน-ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา คลัสเตอร์ทหารที่สัมผัสกับผู้ป่วยติดเชื้อ จากการกักตัวก่อนเข้าค่ายฯ จำนวน 3 ราย และครูในโรงเรียนมัธยม ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 1 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนปัจจัยเสี่ยง

      ล่าสุดในขณะนี้ รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,734 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 4 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,689 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 35 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย


แชร์ข่าวพะเยา