โรงพยาบาลพะเยา ประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2565

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา นำคณะผู้บริหาร แพทย์ พยาบาล และบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา รวมพลังประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “โรงพยาบาลพะเยาใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต” ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ ห้องประชุม 7B ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา