มอบเงินทุนสนับสนุนกีฬา

แชร์ข่าวพะเยา

นายชุมพล  คำปา ประธานคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพะเยา จำกัด มอบหมายให้นายสวินทร  ดอนมูล  กรรมการหน่วยเมือง 1  มอบเงินสนับสนุนกีฬากลุ่มโรงเรียนเมืองพะเยา 1 จำนวนเงิน 5,000 บาท ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านภูเงิน  พร้อมมอบเงินสนับสนุน ส่วนตัวอีกจำนวนหนึ่ง


แชร์ข่าวพะเยา