โรงพยาบาลพะเยา ประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธรูปเจ้า พิมพ์จักรพรรดิทรงเครื่อง และศาลาพระ

แชร์ข่าวพะเยา

นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา ประธานในพิธี นำคณะผู้บริหารและบุคลากรโรงพยาบาลพะเยา ร่วมทำพิธีวางศิลาฤกษ์สร้างพระพุทธรูปเจ้าพิมพ์จักรพรรดิทรงเครื่อง หน้าตัก 4 ศอก ปิดทองคำแท้ทั้งองค์ และศาลาพระทรงล้านนา สำหรับประดิษฐานพระพุทธรูป ณ บริเวณหน้าอาคารผู้ป่วยนอก 6 ชั้น โดย นายแพทย์เฉลิมศักดิ์ สุวิชัย นายแพทย์ชำนาญการ เป็นประธานจัดสร้างฝ่ายฆราวาส และพระเทพญาณเวที ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 6 วัดศรีอุโมงค์คำ  เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ จัดสร้างเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจให้แก่บุคลากรในโรงพยาบาลพะเยา ผู้ป่วยและญาติที่มารับบริการในโรงพยาบาลได้มากราบไหว้บูชา สวดมนต์ภาวนา ให้เป็นพุทธานุสติ เป็นที่พึ่งทางใจให้กับคนที่กำลังมีความทุกข์กาย ทุกข์ใจให้คลายทุกข์ อานิสงส์ที่เกิดขึ้นจะมาถึงผู้ที่ร่วมบุญสร้างประดุจดั่งบุญน้ำไหลไม่มีประมาณจนกว่ารูปลักษณ์นั้นจะสลายไป


แชร์ข่าวพะเยา