จังหวัดพะเยา ฉีดวัคซีนโควิด-19 Booster เข็ม3 สำหรับประชาชนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซเนก้า ครบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป ที่ประสงค์รับวัคซีน

แชร์ข่าวพะเยา

ที่ ศาลาประชาคมจังหวัดพะเยา นายแพทย์ธวัชชัย ปานทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพะเยา พร้อมด้วย นายแพทย์อนันต์ มาลัยรุ่งสกุล รองผู้อำนวยฝ่ายการแพทย์ ในฐานะประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และ แพทย์หญิงกนกรส โคว้จิริยะพันธ์ รองผู้อำนวยการด้านผลิตและพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ ในฐานะรองประธานคณะทำงานบริหารจัดการการให้วัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จังหวัดพะเยา คณะผู้บริหาร ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 จุดบริการของเครือข่ายบริการสุขภาพ จังหวัดพะเยา ตามแผนการกระจายวัคซีนโควิด 19 ของกระทรวงสาธารณสุข ที่กระจายวัคซีนโควิด – 19 ให้ทุกจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อฉีดให้กับประชาชนที่ได้รับวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า 2 เข็ม หรือ สูตรไขว้ซิโนแวค/ซิโนฟาร์ม+แอสตร้าเซเนก้า ครบตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป  ที่ประสงค์รับวัคซีน ในวันนี้เป็นการให้บริการฉีดวัคซีนไฟเซอร์ เข็มที่ 1 จำนวน 58 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 57 ราย Booster เข็มที่ 3 จำนวน 590 ราย  และ Booster เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณะสุข จำนวน 132 ราย และวัคซีนแอสตร้าเซเนก้า เข็มที่ 1 จำนวน 2 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 3 ราย  Booster เข็มที่ 3 จำนวน 27 ราย  และ Booster เข็มที่ 4 สำหรับบุคลากรสาธารณะสุข จำนวน 4 ราย  รวมทั้งสิ้นจำนวน 873 ราย  ตามจุดบริการ 8 จุด

หลังฉีดนั่งพักรอสังเกตอาการ 30 นาที ไม่พบอาการไม่พึงประสงค์หลังฉีด “ วัคซีนที่ดีที่สุดสำหรับทุกคนคือ วัคซีนที่เราได้รับเร็วที่สุด และไม่แนะนำให้รอหรือเลือกวัคซีนชนิดใดชนิดหนึ่ง ” รับวัคซีนยังคงมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด


แชร์ข่าวพะเยา