มอบสิ่งของยังชีพ

แชร์ข่าวพะเยา

วัดดงบุญนาค  อ.แม่ใจ จ.พะเยา  พร้อมชาวบ้าน มอบสิ่งของยังชีพให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุ

วันที่ 1มกราคม2565 พระสงฆ์ วัดดงบุญนาค อ.แม่ใจ จ.พะเยา  พร้อมชาวบ้าน นำสิ่งของ ที่ได้จากการใส่บาตร เปิดขัวฮอมบุญ มามอบให้กับผู้ป่วยและผู้สูงอายุในหมู่บ้าน


แชร์ข่าวพะเยา