ประกาศ รพ.พะเยา ตรวจหาเชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

โรงพยาบาลพะเยาประกาศผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19ลูกค้าผู้มารับบริการที่ร้านพระราม 8ระหว่างวันที่ 30 ธันวาคม 2564 – 1 มกราคม 2565ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ได้ที่ร้านพระราม 8 วันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น.- 15.00 น พร้อมแยกกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ( นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย )งดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วันหากมีอาการ หรือ ATK+ ให้แจ้งที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทันทีสอบถามเพิ่มเติมศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอเมืองพะเยา โรงพยาบาลพะเยา 0 54 409 300


แชร์ข่าวพะเยา