ประกาศ รพ.พะเยา ตรวจหาเชื้อโควิด-19

แชร์ข่าวพะเยา

กระทรวงสาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา ประกาศผู้ที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อโควิด 19ลูกค้าผู้มารับบริการที่ร้าน casamioวันที่ 31 ธันวาคม 2564ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด19 ได้ที่สถานบริการสาธารณสุขใกล้บ้านพร้อมแยกกักตัวสังเกตอาการ 14 วัน ( นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย )งดสัมผัสใกล้ชิดกับผู้อื่น สวมหน้ากากอนามัย ตรวจ ATK ด้วยตนเอง ทุก 3-5 วันหากมีอาการ หรือ ATK+ ให้แจ้งที่ โรงพยาบาลใกล้บ้านท่านทันทีสอบถามเพิ่มเติมศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 จังหวัดพะเยา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา054 409 132


แชร์ข่าวพะเยา