จ.พะเยา พบยอดโควิด 19 พุ่งต่อเนื่องคัตเต้อร์ใหม่ร้านอาหาร

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยายังคงพบผู้ป่วยคัตเตอร์ใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่องโดยพบคัตเตอร์ร้านอาหารทั้งในอำเภอเมืองพะเยาและอำเภอเชียงคำขณะที่หน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการตรวจสว๊อปกับพนักงานก่อนเข้าทำงานในรอบสัปดาห์อย่างเข้มข้น

     วันที่5มกราคม2565สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบผู้ป่วยจำนวน 19 ราย เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 2 ราย และติดเชื้อในจังหวัด 17 ราย โดยพบว่าพื้นที่อำเภอเมืองพบผู้ป่วยจำนวน 4 รายเป็นผู้ติดเชื้อในครอบครัว ร้านอาหาร งานขึ้นบ้านใหม่ และในพื้นที่อำเภอเชียงคำและอำเภอภูซาง จำนวน 8 ราย ซึ่งเป็นกลุ่มคัตเตอร์ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเชียงคำ และ 5 ราย อยู่ในพื้นที่อำเภอแม่ใจ ซึ่งติดในครอบครัวญาติพี่น้องที่เดินทางมาจากจังหวัดสมุทรปรากาส่วนมาตรการในการป้องกันในขณะนี้ หน่วยงานราชการต่างๆในพื้นที่จังหวัดพะเยา ต่างได้ดำเนินการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 โดยแทบทุกสำนักงาน จะจัดให้มีการตรวจสว๊อปสำหรับพนักงานที่จะเดินทางเข้ามาปฎิบัติหน้าที่ในวันแรกของสัปดาห์ อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด นอกจากนั้นยังมีมาตรการหลีกเลี่ยงในการที่จะจัดงานเลี้ยงงานสังสรรค์ที่มีคนอยู่เป็นจำนวนมาก รวมทั้งให้ปฎิบัติตามมาตรการของสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด ทั้งการหยุดการเดินทางข้ามจังหวัด ห้ามปกปิดข้อมูล ให้เว้นระยะห่าง หยุดสังสรรค์ มันล้างมือ ใส่หน้ากากอนามัยและร่วมใจกันไปฉีดวัคซีนตามนัดหมายขณะที่สถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา ที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อย่างน้อย 3 แห่ง ต้องปรับการเรียนการสอนเป็นการเรียนออนไลน์ไปจนถึงวันที่ 7 มกราคม และจะประเมินสถานการณ์อีกครั้งหนึ่งในการที่จะเปิดการเรียนการสอนแบบปกติ

     โดยล่าสุดยอดรวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน มีจำนวนทั้งสิ้น  2,820 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน  20 ราย รวมกลับบ้านสะสม  2,734 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 76 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย


แชร์ข่าวพะเยา