พัฒนาที่ดินจัดสวนเกษตร ทุ่งดอกคอสมอสท่องเที่ยวดูงาน

แชร์ข่าวพะเยา

        สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา จัดสวนเกษตรผสมผสาน รวมทั้งทุ่งดอกคอสมอส เพื่อไว้ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้าท่องเที่ยวศึกษาดูงานทางด้านการเกษตร โดยจะทำเป็นแปลงสาธิตทางด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ ตลอดทั้งปี เพื่อให้เข้าศึกษาดูงานและท่องเที่ยวท่ามกลางทัศนียภาพที่สวยงาม

     วันที่5มกราคม2565ทุ่งดอกคอสมอสที่เบ่งบานอย่างสวยงาม  แปลงสาธิตทางด้านเกษตรทั้งพืชผักหลากหลายชนิด รวมทั้งนาข้าว และการเลี้ยงปลา การบริหารจัดการน้ำ ในพื้นที่ประมาณ 5 ไร่ เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมแปลงสาธิตทางด้านการเกษตร ที่สำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการ เปิดให้ประชาชนได้เข้าศึกษาดูงานและท่องเที่ยวภายในบริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ซึ่งถือเป็นสถานที่ ที่บริการให้ความรู้กับพี่น้องเกษตรกรรวมทั้งผู้สนใจที่จะศึกษาทางด้านการเกษตรรวมทั้งการพัฒนาในเรื่องของดิน

     โดยนายเสถียร ธรรมยืน พัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ระบุว่า ทางสำนักงานพัฒนาที่ดินจังหวัดพะเยา ได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาที่ดิน ให้ดำเนินการจัดทำสวนเกษตรซึ่งได้จำลองลักษณะของเกษตรทฤษฎีใหม่มาไว้ เพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าศึกษาเรียนรู้ในเรื่องของการพัฒนาทางด้านการเกษตร โดยได้จำลองพื้นที่ทางการเกษตรไว้หลากหลาย ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาที่ดิน จะดำเนินการโครงการดังกล่าวตลอดทั้งปี เพื่อให้ผู้ที่สนใจสามารถเดินทางเข้ามาศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี โดยในแปลงสาธิตก็จะมีการปลูกพืชผักสวนครัว นาข้าว การบริหารจัดการน้ำ ตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ให้ประชาชนได้เข้าศึกษาเรียนรู้และท่องเที่ยว


แชร์ข่าวพะเยา