สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่

แชร์ข่าวพะเยา

สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา ออกประชาสัมพันธ์ ป้องกันไฟป่าในพื้นที่ ณ.บ้านต๋อม หมู่ที่  5  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา

วันที่ 5 มกราคม  2564 สถานีควบคุมไฟป่าพะเยา  สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย)   นำโดยนายฉกาจ เทพทองปัน หัวหน้าสถานีควบคุมไฟป่าพะเยา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ควบคุมไฟป่าพะเยา  ออกประสัมพันธ์ และมอบสื่อประชาสัมพันธ์ บ้านต๋อม หมู่ที่  5  ต.บ้านต๋อม อ.เมืองพะเยา  จ.พะเยา โดยสถานการณ์ทั่วไป ปกติ ไม่มีไฟไหม้ในพื้นที่รับผิดชอบ


แชร์ข่าวพะเยา