อบต.แม่สุก ออกตรวจการก่อสร้างถนนในชุมชน

แชร์ข่าวพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๔๐ น. นายจตุรงค์ สุวรรณะ นายก องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก มอบหมายให้ นายวีระศักดิ์ ขัติวงค์ รองนายก และ นายศักดิ์ดา   เกี๋ยงแก้ว เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ได้ออกตรวจดูความเรียบร้อยพื้นที่การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางขวาง ม.๕ ในการนี้มี นายวิชาติ เมืองมนต์ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก หมู่๕ นายสุรพงษ์ การินทร์ รองปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สุก ร่วมออกพื้นที่ด้วย


แชร์ข่าวพะเยา