ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ พี่น้องจิตอาสา ตำบลแม่กาปรับภูมิทัศน์ ที่ สาธารณะเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

แชร์ข่าวพะเยา

วันพุธ ที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.30 น.
บ้านแม่ต๋ำบุญโยง หมู่ 11 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ผู้ใหญ่บ้าน อสม. และ พี่น้องจิตอาสา ร่วมกัน ปรับภูมิทัศน์ ที่ สาธารณะประจำหมู่บ้านเนื่องในวันพ่อแห่งชาติวันที่ 5 ธันวาคม 2562 และ โครงการหน้าบ้านน่ามองอำเภอเมืองพะเยา มีผู้เข้าร่วม 53 คน


แชร์ข่าวพะเยา