มอบผ้าห่มกันหนาว

แชร์ข่าวพะเยา

นายอำเภอเมืองพะเยา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่มอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 140 ผืน ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ณ วัดเจดีย์งาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา มอบหมายให้นายขวัญตระกูล  หาญกล้า ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง ร่วมมอบผ้าห่มกันหนาว โดยมี พล.ต.สมเจตตะณ์ ภักดีบรรณดิษฐ์  ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 34 เป็นประธานในการมอบผ้าห่มกันหนาว จำนวน 140 ผืน ให้กับราษฎรในพื้นที่ตำบลท่าวังทอง ณ วัดเจดีย์งาม หมู่ที่ 1 ตำบลท่าวังทอง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา