จ.พะเยายอดผู้ป่วย โควิด-19 ยังพุ่ง พบรายใหม่ 57 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยล่าสุดพบ 57 ราย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคลัสเตอร์ countdown  ร้านอาหารในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยาถึง 36 ราย ซึ่งคาดว่าหากยังพบผู้ป่วยเพิ่มต่อเนื่องโรงพยาบาลสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดจะต้องเปิดรองรับผู้ป่วยอีกรอบ

    วันที่7มกราคม2565 สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 57 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 1 ราย ( จังหวัดเชียงใหม่ )ติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 56 ราย จำแนกดังนี้ กลุ่มคลัสเตอร์เดิมที่ยังพบการระบาด คลัสเตอร์ Countdown ร้านพระราม 8 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 36 ราย คลัสเตอร์ร้านอาหารอำเภอเชียงคำ จำนวน 5 ราย คลัสเตอร์ครู-นักเรียน-ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 2 รายติดในครอบครัวจากญาติที่มาจากต่างจังหวัด จำนวน 6 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาปัจจัยเสี่ยง จำนวน 7 ราย

     จากข้อมูลล่าสุด จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,906 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 19 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,763 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลและศูนย์พักคอยอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 133 ราย และยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย ซึ่งล่าสุดหากพบผู้ป่วยต่อเนื่องทาง ศบค.จังหวัด จะดำเนินการเปิดโรงพยาบาลสนามขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอีกรอบ และโครงการรับคนพะเยาปิ๊กบ้านก็จะดำเนินการรับคนพะเยา ที่ต้องการมารักษาตัวในพื้นที่บ้านก็จะดำเนินการควบคู่ไปด้วยในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 6 มกราคม 2565 แล้วเข็ม 1 จำนวน 304,894 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.01 เข็ม 2 จำนวน 304,534 ราย ร้อยละ 65.03 และเข็ม 3 จำนวน 30,565 ราย ร้อยละ 6.53 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา