รอ.ธรรมนัส มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

รอ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส  พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 เวลา 13.00 น. ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า ประธานมูลนิธิธรรมนัส  พรหมเผ่า เลขาธิการพรรคพลังประชารัฐ และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดพะเยา ได้มอบถุงยังชีพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 539 ชุด 77 หมู่บ้าน 6 ตำบล ได้แก่ ตำบลแม่ปืม ตำบลบ้านต๋อม ตำบลบ้านต๊ำ ตำบลท่าจำปี ตำบลบ้านใหม่ และตำบลสันป่าม่วง โดยมีว่าที่ร้อยตรี กรกฎ  ประเสริฐวงษ์ นายอำเภอเมืองพะเยา ปลัดอำเภอเมืองพะเยา คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ 6 ตำบล ร่วมให้การต้อนรับ ณ อาคารอเนกประสงค์โรงเรียนบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา