สหกรณ์ จ.พะเยา มอบคู่มือสมาชิกสหกรณ์นักเรียน

แชร์ข่าวพะเยา

สำนักงานสหกรณ์ จ.พะเยามอบคู่มือสมาชิกสหกรณ์ให้แก่นักเรียน พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน ณ.ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา

วันที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 09:00 น. นายพงศธร ศรีชัย สหกรณ์จังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นางสาวนงลักษณ์ สุนันต๊ะ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมสหกรณ์ 5 (เชียงคำ-ภูซาง) และนายธนัณกรณ์ สุกันโท ตำแหน่ง เจ้าพนักงานส่งเสริมสหกรณ์ เข้ามอบคู่มือสมาชิกสหกรณ์นักเรียน และให้คำแนะนำ ส่งเสริมเกี่ยวกับกิจกรรมสหกรณ์นักเรียน เยี่ยมชมแปลงผักสวนครัวของโรงเรียน พร้อมมอบสื่อการเรียนการสอน สมุด ปากกา หนังสือนิทานสหกรณ์ ของขวัญสวัสดีปีใหม่ ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอินทรีอาสา(บ้านห้วยปุ้ม) ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา


แชร์ข่าวพะเยา