จ.พะเยา โควิด19 พุ่ง 54 ราย สั่งปิดร้านอาหารแพร่เชื้อ

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องล่าสุดพบ  54 ราย ผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องมีคำสั่งปิดร้านอาหารคล้ายสถานบริการ 1 แห่ง เป็นเวลา 30 วัน หลังตรวจสอบพบว่าไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานของสาธารณสุขในการป้องกันโควิด 19 เป็นเหตุให้เกิดคัตเตอร์ การแพร่ระบาดบาดโควิด 19 รวมแล้วมากกว่า 100 ราย

 วันที่8มกราคม2565สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยา มีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 54 ราย ติดเชื้อจากต่างจังหวัด จำนวน 4 ราย  คือ จังหวัดเชียงใหม่ 3 รายและชลบุรี 1 ราย  ติดเชื้อในจังหวัด จำนวน  50 ราย จำแนกดังนี้ กลุ่มคลัสเตอร์เดิมที่ยังพบการระบาด คลัสเตอร์ Countdown ร้านพระราม 8 ในพื้นที่อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 21 ราย คลัสเตอร์เดิม ครู-นักเรียน-ผู้ปกครองโรงเรียนเอกชน เขตเทศบาลเมืองพะเยา จำนวน 4 รายติดในครอบครัวจากญาติที่มาจากต่างจังหวัด จำนวน 23 รายและอยู่ระหว่างการสอบสวนหาปัจจัยเสี่ยง จำนวน 2 ราย ขณะที่นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้มีคำสั่งให้ดำเนินการปิดร้านพระราม 8 อำเภอเมืองพะเยา เป็นเวลา 30 วัน หลังตรวจสอบพบว่าไม่มีการดำเนินการตามมาตรการ การป้องกันโควิด 19 ตามที่สาธารณสุขกำหนด เป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 ซึ่งแพร่กระจายไปเป็นจำนวนมาก โดยขณะนี้พบผู้ป่วยแล้วมากกว่า 100 รายและกระจายไปทั่วทุกอำเภอจนถึงขณะนี้จังหวัดพะเยารวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 2,960 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 6 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,769 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล 143 ราย และศูนย์พักคอยอำเภอเมืองพะเยา จำนวน 38 ราย รวมทั้งสิ้น 181 รายและยอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 ราย

    ในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 7 มกราคม 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 305,195 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.17 เข็ม 2 จำนวน 307,506 ราย ร้อยละ 65.67 และเข็ม 3 จำนวน 32,570 ราย ร้อยละ 6.96 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา