เทศบาล ต.บ้านต๋อมทำความสะอาดตลาดสด ป้องกันไวรัสโควิด 19

แชร์ข่าวพะเยา

เทศบาลตำบลบ้านต๋อมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ทำความสะอาดบริเวณตลาดสดบ้านต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยาป้องกันไวรัสโควิด 19

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม 2565 นายศุภชาติ  สันกว๊านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านต๋อมมอบ หมายนายไพรณรงค์  บัวเทศ รองนายกเทศมนตรี พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลเขต 1 นำเจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลบ้านต๋อมล้างทำความสะอาดและพ่นยาฆ่าเชื้อบริเวณตลาดสดบ้านต๋อมกลาง ตำบลบ้านต๋อม อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา เพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19)


แชร์ข่าวพะเยา