นายอำเภอเมืองพะเยาพาชมดอกบัวแดงนับ 100 ไร่ ที่กำลังบานสะพรั่งใกล้วัดติโลกอารามกลางกว๊านฯรอนักท่องเที่ยวมาเยือน…

แชร์ข่าวพะเยา

                วันที่ 4  ธันวาคม 2562 นายวุฒิชัย  เสาวโกมุท  รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วย นายสุวิทย์  สุริยะวงค์ นายอำเภอเมืองพะเยา  , หัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน และนักท่องเที่ยว ได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวเหนียว ที่ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม  ซึ่งภายหลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรมตักบาตรฯ นายอำเภอเมืองพะเยา ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ  ประชาชน และนักท่องเที่ยว นั่งเรือพายจากท่าเรือวันติโลกอาราม เข้าชม ดอกบัวแดง ที่ กว๊านพะเยา ฝั่งตะวันตก ที่พื้นที่ตำบลแม่ใส อำเภอเมืองพะเยา ระยะทางน้ำประมาณ 1 กิโลเมตร ซึ่งมีดอกบัวแดง ที่กำลังบานสะพรั่ง นับ 100 ไร่ ถือเป็นสีสันของความสวยงามบริเวณใกล้วัดติโลกอาราม กลางกว๊านพะเยา  หลังจากทางอำเภอเมืองพะเยา และชาวบ้านในพื้นที่ ได้ร่วมกันอนุรักษ์สวนบัวแดงแห่งนี้ไว้มานานนับหลายสิบปี แต่ในปีนี้สวนบัวแดงดังกล่าวได้ออกดอกบานสะพรั่ง สร้างความสวยงามให้กับกว๊านพะเยาบริเวณนี้เป็นอย่างมาก

                    โดยกลุ่มชมรมเรือพายพื้นบ้านวัดติโลกอาราม ระบุว่า  สวนบัวแดงแห่งนี้ ชาวบ้านได้ร่วมกันอนุรักษ์มาเป็นเวลาหลายสิบปี ซึ่งในแต่ละปี ได้ออกดอกบานสะพรั่งเต็มพื้นที่ แต่ที่ผ่านมากว๊านพะเยา ประสบกับปัญหาภัยแล้ง ส่งผลให้บริเวณที่ดอกบัวแดงออกดอกในบริเวณนี้ เป็นตะกอนดิน ทำให้ดอกบัวแดง ไม่สามารถออกดอกได้ แต่มาในปีนี้ หลังจากที่ปริมาณน้ำได้เพิ่มขึ้น ดอกบัวแดงก็เริ่มออกมาเบ่งบานในช่วงนี้อีกรอบ และเป็นพื้นที่มากกว่า 100 ไร่ และก็กำลังจะเริ่มเกิดขึ้นอีกในหลายจุดบริเวณนี้ ซึ่งทางชาวบ้านในชุมชน ได้ร่วมกันที่จะอนุรักษ์ไว้ และเตรียมส่งเสริมให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่ง ควบคู่กับกิจกรรมพายเรือไหว้พระวัดติโลกอาราม ทุ่งบัวแดงแห่งนี้ ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชน และของจังหวัดอีกแห่งหนึ่ง  โดยสามารถที่จะท่องเที่ยวชมทุ่งบัวแดง บริเวณวัดติโลกอาราม ได้ทุกๆวัน โดยเฉพาะช่วงเช้าดอกบัวแดงจะบานสะพรั่งอย่างสวยงามในช่วงนี้  ซึ่งทางชุมชนก็มีเรือไว้บริการให้นักท่องเที่ยวเที่ยวชมทุ่งดอกบัวแดงบัวแห่งนี้ พร้อมกิจกรรมนั่งเรือไหว้พระกลางน้ำวัดติโลกอารามได้ โดยทุ่งดอกบัวแดงแห่งนี้จะออกดอกบานสะพรั่งในช่วงเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงสิ้นปี…


แชร์ข่าวพะเยา