มอบใบประกาศเกียรติคุณ

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2565 เวลา 11.00 น. นายพีรัช  จันธิมา นายอำเภอแม่ใจ ได้มอบประกาศเกียรติคุณเป็นบุคคลที่ควรยกย่องเชิดชูเกียรติ แก่คุณอนันตศักดิ์  ศรีสมัย ซึ่งเป็นผู้สนับสนุนในการจัดกิจกรรมหนาวนี้ ที่หนองเล็งทราย ระหว่างวันที่ 25 ธันวาคม 2564 ถึง 3 มกราคม 2565


แชร์ข่าวพะเยา