PEA พะเยา พบปะเยี่ยมนายกเทศบาลต.บ้านต๋อม

แชร์ข่าวพะเยา

วันจันทร์ ที่   10 มกราคม 2565 เวลา 9.30 น. นายสุพิน แก้วประเสริฐ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจังหวัดพะเยา มอบหมายให้ นายเดชา พญาชัย รจก.(ท) นำคณะผู้บริหาร เข้าพบปะเยี่ยมเยือน นายศุภชาติ สันกว๊าน นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านต๋อม เพื่อพูดคุยให้คำปรึกษาทางด้านระบบไฟฟ้าและมอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2565 ณ เทศบาลตำบลบ้านต๋อม อ.เมือง จ.พะยา


แชร์ข่าวพะเยา