มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

แชร์ข่าวพะเยา

คณะสงฆ์ ต.จำป่าหวายและ กลุ่มประธานผู้สูงอายุ ต.จำป่าหวาย มอบถุงยังชีพให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ในพื้นหมู่ที่6   ต.จำป่าหวาย อ.เมือง จ.พะเยา

 วันที่ 10มกราคม2565 เวลา 11.00 น. คณะสงฆ์ ต.จำป่าหวายและ กลุ่มประธานผู้สูงอายุ ต.จำป่าหวาย ได้นำถุงยังชีพสิ่งของบริโภคอุปโภค มามอบให้ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ยากไร้ ในพื้นหมู่ที่6  โดย นางไสว ศรีไชยอินทร์ ผู้ช่วยกำนัน  ประธานกลุ่มผู้สูงอายุและประธาน อสม.หมู่ที่6 ได้ลงพื้นที่ มอบถุงยังชีพ ให้กับ กลุ่มผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ยากไร้ ในหมู่บ้าน จำนวน 10


แชร์ข่าวพะเยา