จ.พะเยา แพร่ระบาดโควิด 19 เพิ่มต่อเนื่อง ราชการตรวจ ATK ทุกราย

แชร์ข่าวพะเยา

สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดวันนี้พบผู้ป่วยรวม 59 ราย ขณะที่หน่วยงานราชการรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยเฉพาะศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต้องทำการตรวจ  ATK ให้กับเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติหน้าที่บริเวณศาลากลางทุกคน ก่อนเข้าทำงานในวันแรกของสัปดาห์

    นายศักดิ์ฤทธิ์ สลักคำ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ร่วมกับข้าราชการเจ้าหน้าที่ ที่ปฎิบัติงานบริเวณศูนย์ราชการจังหวัดพะเยา ต้องเข้าทำการตรวจ ATK ก่อนเข้าทำงานบริเวณศาลากลางกันทุกคนในวันแรกของสัปดาห์ ที่เข้าปฎิบัติงาน รวมทั้งหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆก็นำมาตรการในเรื่องของการตรวจ ATK เข้าดำเนินการตรวจให้กับเจ้าหน้าที่พนักงานแทบทุกแห่ง เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส โควิด-19 พี่ขณะนี้ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่อย่างต่อเนื่อง

     โดยสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา ล่าสุด วันนี้จังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 59 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 10 ราย ( มาจากจังหวัดเชียงใหม่ 2 ราย เชียงราย 8 ราย โดยผู้ติดเชื้อ มีภูมิลำเนา อยู่ในอำเภอเมืองพะเยา 5 ราย จุน 3 ราย เชียงม่วน 1 รายและเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 1 ราย ) ติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 49 ราย ซึ่งเป็น กลุ่มคลัสเตอร์เดิมที่ยังพบการระบาดต่อเนื่อง คือคลัสเตอร์ Countdown ร้านพระราม 8 อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 10 ราย คลัสเตอร์เดิมในโรงเรียน จำนวน 1 ราย ติดในครอบครัวและคนใกล้ชิด จำนวน 38 ราย รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 3,096 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 11 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,792 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ศูนย์พักคอยอำเภอเมืองพะเยา และ Home Isolation จำนวนทั้งสิ้น 294 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 10 มกราคม 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 305,500 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.24 เข็ม 2 จำนวน 309,650 ราย ร้อยละ 66.12 และเข็ม 3 จำนวน 34,432 ราย ร้อยละ 7.35 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา