จ.พะเยา พบโควิด 19 พุ่งไม่หยุด 67 ราย

แชร์ข่าวพะเยา

     สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัส โควิด-19 ในพื้นที่จังหวัดพะเยา ยังคงพบผู้ป่วยรายใหม่เพิ่มอย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดพบผู้ป่วยรายใหม่ถึง 67 ราย โดยเฉพาะคลัสเตอร์ countdown ร้านพระราม 8 ยังคงพบผู้ป่วยต่อเนื่องและขยายเป็นวงกว้าง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นสายพันธ์โอไมครอน

วันที่12มกราคม2565สถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด19 จังหวัดพะเยา วันนี้จังหวัดพะเยามีรายงานผู้ป่วยติดเชื้อโควิด19 รายใหม่ จำนวน 67 ราย ติดเชื้อมาจากต่างจังหวัด จำนวน 8 ราย  โดยผู้ติดเชื้อ มีภูมิลำเนา อยู่ในอำเภอเชียงคำ 2 ราย เมืองพะเยา 2 รายและปง 4 ราย ติดเชื้อในจังหวัด จำนวน 59 ราย จำแนกดังนี้ กลุ่มคลัสเตอร์เดิมที่ยังพบการระบาดต่อเนื่อง คือคลัสเตอร์ Countdown ร้านพระราม 8 อำเภอเมืองพะเยา จำนวน 14 ราย ( อำเภอเมืองพะเยา 11 รายและดอกคำใต้ 3 ราย ) ติดในครอบครัว-เพื่อนร่วมงาน-เพื่อนเล่นฟุตบอล-เพื่อนบ้านในหมู่บ้าน จำนวน 43 ราย และอยู่ระหว่างการสอบสวนหาปัจจัยเสี่ยง 2 ราย

โดยขณะนี้จังหวัดพะเยา รวมผู้ป่วยติดเชื้อสะสมระลอกใหม่เดือนเมษายน จำนวนทั้งสิ้น 3,163 ราย วันนี้มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม จำนวน 19 ราย รวมกลับบ้านสะสม 2,811 ราย ยังคงรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล ศูนย์พักคอยอำเภอเมืองพะเยา และ Home Isolation จำนวนทั้งสิ้น 342 ราย มียอดผู้เสียชีวิตสะสม จำนวน 10 รายในส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 จังหวัดพะเยา พบว่า ขณะนี้จังหวัดมียอดสะสมผู้ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด19 ถึงวันที่ 11 มกราคม 2565 แล้ว เข็ม 1 จำนวน 305,589 ราย คิดเป็นร้อยละ 65.26 เข็ม 2 จำนวน 311,896 ราย ร้อยละ 66.60 และเข็ม 3 จำนวน 36,515 ราย ร้อยละ 7.80 ของเป้าหมายประชาชน จำนวน 468,292 ราย


แชร์ข่าวพะเยา