ปลูกหอมจีนจำหน่ายสร้างรายได้งาม

แชร์ข่าวพะเยา

เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ปลูกหอมจีน หรือหอมแบ่งที่ชาวบ้านเรียกกัน  ขายลำต้น ซึ่งใช้ระยะเวลาในการปลูกเพียง 45 วัน สามารถจำหน่ายได้ไร่ละ 4-5 หมื่นบาท ต่อปี และเป็นที่สนใจของพ่อค้าแม่ค้าที่เดินทางมารับซื้อ เนื่องจากเป็นหอมที่มีคุณภาพ เนื่องจากสภาพอากาศที่ดี

นางพัทยา ใจมา เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา กำลังเข้าทำการเก็บเกี่ยวผลผลิต และดูแลผลผลิตหอมจีน ที่เขาปลูกไว้ เป็นพื้นที่ประมาณ 3 ไร่กว่า หลังเกษตรกรในพื้นที่จำนวนมาก ทำการปลูกหอมจีนเพื่อจำหน่ายต้นหอม ให้กับลูกค้าและเป็นที่ต้องการของตลาด และมีราคาที่ดี โดยนางพัทยา เกษตรกรในพื้นที่ตำบลแม่นาเรือ ระบุว่า ตนเองปลูกหอมจีน หรือทั่วไปเรียกว่าหอมแบ่ง จำนวนประมาณ 3 ไร่ 3 งาน ซึ่งจะจำหน่ายเป็นต้นหอม ให้กับพ่อค้าแม่ค้าที่มีการสั่งออเดอร์มาในสวน โดยจะใช้ระยะเวลาการปลูกประมาณ 45 วัน จากนั้นก็จะมีพ่อค้าแม่ค้าติดต่อมาซื้อและเราก็จะทำการจัดส่ง โดยจะขายที่คิดเป็นกิโลกรัมละ 25 บาท  ซึ่งถือว่าเป็นรายได้ที่ดี ตนเองได้ทำการปลูกหอมจีนมาเป็นระยะเวลาหลายปี ซึ่งในแต่ละปีก็จะมีก็จะมีช่วงระยะเวลาในการปลูก ซึ่งเฉลี่ยต่อปีก็จะปลูกประมาณ 5 รอบ โดยในแต่ละรอบของตนเองนั้นจะได้รับผลผลิตประมาณ 400-500 กิโลกรัมต่อ 1 รอบ ซึ่งในการเก็บออกจำหน่ายนั้นตนเองจะได้รับยอดสั่งจองต่อพ่อค้าแม่ค้า จากนั้นก็จะทำการนำไปส่ง ซึ่งในแต่ละวันก็จะสามารถเก็บผลผลิตได้อย่างต่อเนื่องในช่วงนี้พ่อค้าเดินทางมารับซื้อต้นหอมที่นี่อย่างต่อเนื่อง จึงเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดี ในช่วงหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว


แชร์ข่าวพะเยา